DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS-Nord-Troms

DIS-Nord-Troms dekker området Kåfjord, Kvænangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

 

Navn: DIS-Nord-Troms 
Stiftet: 1. november 2003 
E-post: Generelle spørsmål
Antall medlemmer: ca 15

 

Organisasjonen består av en kontaktperson og to vararepresentanter (se styresiden). Den lokale gruppen er løst organisert.
Stiftelsesmøtet baserte seg på standard vedtekter for lokale grupper i DIS-Troms. Ved stiftelsen hadde DIS-Troms 25 av sine
vel 200 medlemmer bosatt i kommunene som dekkes av den lokale gruppens geografi.

Lokale grupper i Nord-Troms fortsetter med Hans Isdahl som kontaktperson og Gro Knudsen og Katrine Vibe som vara i lokal gruppe,
med basis i Nordreisa.

Kirkegårder i regionen:

 • Kåfjord kommune
  •  Birtavarre, Djupvik, Olderdalen og Sandeng
 • Kvænangen kommune
  •  Nordstrøm, Skorpa gamle, Skorpa nye, Skorpa ved kirken, Storeng gamle og Storeng nye
 • Lyngen kommune
  •  Eidebakken, Lenangsøyra og ved kirken
 • Nordreisa kommune
  •  Nordreisa, Oksfjord, Rotsund gamle og Rotsund nye
 • Skjervøy kommune
  •  Arnøy, Skjervøy gamle og Skjervøy nye
 • Storfjord kommune
  •  Hatteng og Skibotn