DIS-Norge
 
  English Norsk  

Om DIS-Troms

Dis-Troms ble stiftet den 20. november 1998. 14 medlemmer av DIS-Norge, Slekt og Data møttes ved Norges Fiskerihøyskole i Tromsø og ble enig om å stifte et distriktslag. Laget skulle først og fremst ivareta lokale aktiviteter for slektsforskende medlemmer i Troms fylke. Styreleder i DIS-Norge, Slekt og Data, Jan Solberg, hadde innkalt til og var tilstede på møtet. De 14 fremmøtte valgte et interimstyre på fem medlemmer og to varamedlemmer, samt en valgkomité. Leif G Morland ble valgt til å innkalle interimstyret til dets første møte, og Morland ble senere valgt til lokallagets første styreleder.

DIS-Troms har pr 2013-03 315 aktive medlemmer, hvorav 27 bor utenfor Troms fylke.

DIS-Troms har et aktivt lokallag, DIS-Nord-Troms.
DIS-Nord-Troms ble etablert den 1. november 2003. Gruppens geografiske område er Kåfjord, Kvænangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. Gruppen har pr 2013-03 ca. 14 medlemmer.

Alle våre medlemsmøter er åpne for alle som er interessert i slektsforskning, både medlemmer ikke medlemmer. Det er altså IKKE noen betingelse at man er medlem av DIS for å kunne delta på møtene. Medlemsmøtene arrangeres av den lokale gruppen.
Ta gjerne kontakt med en i DIS-Nord-Troms's styre dersom du ønsker mer informasjon om oss.

Hvis du vil ha mer info om våre planlagte medlemsmøter, kan du se på møtesidene for DIS-Troms eller for 
DIS-Nord-Troms
.