DIS-Norge
 
  English Norsk  

Samarbeidspartnere

DIS-Troms har noen lokale samarbeidspartnere. Disse finner du lenker til nedenfor.


Nord-Troms Museum Nord-Troms Museumhttp://www.ntrm.no/forsiden/museet
(Tillatelse til bruk av logo gitt av Nord-Troms Museum 2006)
Statsarkivet i Troms http:www.arkivverket.no/tromso/
Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø (SLHF Tø) http://www.troms-slektshistorisk.no/
Slektshistorisk forening i Harstad http://www.slektiharstad.com/
Troms Fylkesbibliotek http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Kultur/Fylkesbiblioteket/tabid/103/Default.aspx
Tromsø bibliotek og byarkiv http://www.tromso.kommune.no/index.php?cat=121110