DIS-Norge
 
  English Norsk  

Tromskirker

 

Tabell over kirker og kirkegårder i Troms

DIS-Troms ønsker på disse sidene å presentere bilder og informasjon om alle kirker og kirkegårder i Troms

Under hver kirke vil det bli vist miniatyrbilder av kirken. Klikk på bildet og et større bilde kommer frem. På grunn av størrelsen på bildet vil det ta noe tid å få det inn på skjermen. Dette er avhengig av hva slags internett forbindelse du har. Det vil bli vist fasader og eventuelle spesielle detaljer av kirken og stedet. 
Samlingen vil bli gradvis byggd opp og alle kommentarer til disse siden kan sendes til styret i DIS-Troms

Denne oversikten over kirker hvor det er lagt inn bilder og annen informasjon vil stadig bli endret og oppdatert. Det vil også bli lagt inn linker til andre aktuelle sider som kan være av interesse.

Bilde av Trondenes kirke inn her!