DIS-Norge
 
  English Norsk  

Velkommen til DIS-Troms sine nye nettsider

Velkommen til DIS-Troms sine nettsider.

Etter årsmøtet 15.3.14 har vi i DIS-Troms gjennomført en omorganisering.
Det er opprettet et nytt representantskap kalt DIS-Nord som distriktslag og høyeste organ. Dette distriktslaget erstatter DIS-Troms.
Gamle DIS-Troms har etter dette blitt et lokallag kalt DIS-Tromsø.

I tillegg har distrikslaget lokale grupper i Nord-Troms, Midt-Troms, Harstad og Alta.

Vi er etter disse endringene ikke ferdig med tilrettelegging av innholdet på sidene. Endringer vil komme fortløpende.
Hvis du ser etter menypunkter du har brukt, som nå er borte, vil du finne disse her.

I mellomtiden vil alt stoff vedr DIS-Troms sin aktiviteter fortsatt ligge der man er vant til å finne dette.

Kommentarer til sidene kan sendes til Finn Devold